BLOG

Belangrijke documenten die nodig zijn bij verkoop woning

In de verkoop van een woning gaat meer tijd zitten dan vooraf gedacht wordt. Het wachten op de juiste documenten, de notaris wiens agenda al vol zit of een makelaar die niet thuis geeft. Het zijn frustraties die bij het verkopen van een woning naar boven komen. Omdat u geen vertragende factor wilt zijn bij de verkoop, zorgt u dat alle belangrijke documenten aanwezig zijn.

Omdat een goede voorbereiding, het halve werk is leest u hier welke documenten er nodig zijn bij de verkoop van een woning; welke documenten er verplicht zijn bij het verkopen van een woning en hoe u zonder administratieve rompslomp uw woning verkoopt.

Documenten bij de verkoop van een woning

De verkoop van een woning komt niet zomaar tot stand. Alleen met de juiste papieren en informatie kunnen koper en verkoper hun deal sluiten. Vanuit de meldplicht voor verkopers van onroerende goederen zijn sommige documenten verplicht om aan te leveren.

Welke documenten zijn verplicht als verkoper (ACCORDEON)

De verplichte documenten voor de verkoper van een huis en appartement zijn:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Eigendomsbewijs woning
 • Aanslag gemeentelijke belastingen
 • Definitief energielabel
 • Vragenlijst
 • Roerendezakenlijst
 • Jaarafrekening energie
 • Splitsingsaktes  (verkoop van appartement)
 • Overige VVE documenten  (verkoop van appartement)

Plichten bij het (ver)kopen van een woning

In Nederland heeft men een zogenaamde informatieplicht bij de verkoop van onroerende goederen. De verkoper mag dus niet verzwijgen als er gebreken aan de woning bekend zijn. Wanneer de verkoper wel verzwijgt, kan er schadevergoeding geëist worden of kan de hele koop teruggedraaid worden.

Meldingsplicht verkoper

De verkopende partij is verplicht om de koper te informeren over de eigenschappen van woning en de grond waarop deze staat, het perceel. Wanneer verkoper verzwijgt dat er verborgen gebreken aan het object zijn, en de koper hier later achter komt, kunnen de kosten hiervoor verhaald worden bij de verkopende partij.

Onderzoeksplicht koper

De koper draagt de plicht om zo goed mogelijk onderzoek te doen naar de staat van de woning. Hierbij is het onderhoud van het huis het voornaamste dat koper dient te onderzoeken.

Woning snel verkopen met de juiste documenten

Wanneer snelheid geboden is in de verkoopt van een woning, loopt een zelfstandige huisverkoper het risico door ontbrekende kennis een verkoop tot stand komt waar meer in had gezeten.  Veelal is het resultaat van snelle verkopen verre van optimaal en stapelen de onvoorziene kosten zich ongemerkt op. Zo blijft er weinig over om van te genieten als verkopende partij.

De reden waarom verkopers niet het onderste uit de kan krijgen bij verkoop van vastgoed

 • Geen professionele kennis. U weet het fijne van het makelaars vak niet en daarom is het lastig alle voorbereidingen, bezichtigingen en afhandelingen op een professionele manier te doen.
 • Kost veel tijd. Verkoopt u uw huis zelf dan bent u veel tijd kwijt aan al het regelwerk en de bezichtigingen.
 • Ingewikkeld papierwerk. U krijgt geen hulp bij het op orde maken van papierwerk, zoals een uittreksel uit het Kadaster, een energielabel en het koopcontract.

Kies voor zekerheid van een verkochte woning

Het verkopen van een woning aan een huisopkoper doet u als:

 • Uw huis snel verkopen belangrijk vindt;
 • Direct geld nodig hebt;
 • Tegen de onzekerheid van het verkoopproces opziet;
 • Niet het gedoe met documenten bij een zelfstandig verkopen wilt.